Privaatsustingimused

1. Üldine

  • See privaatsuspoliitika koos kasutustingimustega reguleerib Agromarket AS veebilehe ja/või mobiilirakenduse kasutamist ning kogu seal pakutavat teavet ja teenuseid.
  • Kasutajakonto registreerimisel või muul viisil agromarket.ee veebilehte või mobiilirakendust kasutades peate kinnitama, et olete käesolevat privaatsuspoliitikat lugenud ja sellest aru saanud.
  • Kui te selle privaatsuspoliitikaga ei nõustu, ärge kasutage seda veebilehte ja/või mobiilirakendust.
  • Teie isikuandmete vastutav töötleja on Eesti Vabariigi seaduste alusel asutatud ja tegutsev aktsiaselts Agromarket AS (edaspidi “meie”, “agromarket.ee”, “veebipood”), registrikood 10281224, juriidiline aadress Tehnika 6a, Lokuta küla Türi vald Järvamaa 72240, Eesti Vabariik, kontakttelefon +372 38 47 215, meiliaadress: info@agromarket.ee.
  • Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume?

  • Kogume ja töötleme ainult Teie ajakohaseid isikuandmeid ainult Teie enda teenindamise tagamiseks.
  • Isikuandmed, mida kogume ja töötleme:
   • E-posti aadress. Konto loomise ja kasutamisega seotud info edastamine, tellimuste haldamiseks, kinnitamaks, et tellimus väljastatakse või toimetatakse õige isikuni.
   • Kauba tarnijale saabuva paki kohta info edastamiseks.
   • Makse üksikasjad. Viimaks tellimust lõpuni ning tuvastamaks, et müügileping on sõlmitud. Vajadusel maksete tagastamiseks.
   • Ostuajaloo andmed. Ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
   • Kõiki punktides 2.2.1.-2.2.4. nimetatud isikuandmeid kasutatakse kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks.
   • IP-aadress või teised võrguidentifikaatorid. Broneerimiskeskkonna kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

3. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

  • Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
  • Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (näiteks raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).
  • Kogume teie isikuandmeid ainult kindlaksmääratud, selgesõnalistel ja seaduslikel eesmärkidel ega töötle teie isikuandmeid viisil, mis pole nende eesmärkidega kokkusobiv.

4. Isikuandmete edastamine

  • Isikuandmed edastatakse veebilehekülje klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
  • Kui veebilehekülje raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
  • Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebilehekülje funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

5. Turvalisus ja andmetele ligipääs

  • Isikuandmeid hoitakse Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
  • Juurdepääs isikuandmetele on broneerimiskeskkonna töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada broneerimiskeskkonna kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
  • Broneerimiskeskkond rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
  • Isikuandmete edastamine broneerimiskeskkonna volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub broneerimiskeskkonna ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

6. Isikuandmete muutmine

  • Ülalnimetatud isikuandmeid töödeldakse ainult teie nõusoleku alusel.
  • Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi broneerimiskeskkonna kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab isikuandmetega tutvuda klienditoe vahendusel.
  • Teil on õigus oma nõusolek isikuandmete töötlemiseks igal ajal tagasi võtta, pöördudes meie poole kirjalikult, e-posti teel info@agromarket.ee

7. Säilitamine

  • Broneerimiskeskkonna kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, v.a juhul, kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
  • Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
  • Raamatupidamise jaoks vajalikke isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

8. Kustutamine

  • Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.
  • Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

9. Ülekandmine

  • E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

10. Otseturundusteated

  • Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

11. Vaidluste lahendamine

  • Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (info@agromarket.ee). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).